سرورهای مجازی

LS-1

VPS RAM 1GB
منابع کاملا اختصاصی

 • RAM 1 GB
 • 100 فضای هارد HDD
 • CPU 2CORE
 • پهنای باند نامحدود
LS-2

VPS RAM 2GIG
منابع کاملا اختصاصی

 • RAM 2 GB
 • 200 گیگابایت فضای هارد
 • CPU 2CORE
 • پهنای باند نامحدود
LS-3

VPS RAM 4GIG
منابع کاملا اختصاصی

 • RAM 4 GB
 • 300 گیگابایت فضای هارد
 • CPU 3CORE
 • پهنای باند نامحدود
LS-4

VPS RAM 8GIG
منابع کاملا اختصاصی

 • RAM 8 GB
 • 400 گیگابایت فضای هارد
 • CPU 4CORE
 • پهنای باند نامحدود
LS-5

VPS RAM 12GB
منابع کاملا اختصاصی

 • RAM 12 GB
 • 1500 گیگابایت فضای هارد
 • CPU 6CORE
 • پهنای باند نامحدود